top of page

En streetdance förening

Erbjuder dansaktiviteter i Uppsala, Sverige

Uppsala Loves Hiphop är en mötesplats med en välkomnande atmosfär för alla där DANS är ett universellt språk, där vi kan få kontakt med varandra och växa. 

Öppna träningar, workshops, uppträdanden, battles, dance jams och allting startade med öppen träning och konceptet "each one teach one". Det betyder att du kan lära dig från vem som helst oavsett nivå eller dansstil. Vi är både studenter och lärare. Över åren har vi sett hur möten skapats av individer som inte känner varandra sedan tidigare eller ens pratar samma språk, men har lyckats få kontakt med varandra genom dans.

bottom of page